PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

MP3

Będziesz miłował Pana Boga twego

z całego serca swego,

z całej duszy swojej

i ze wszystkich sił swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.