1Komunia.pl

1Komunia - aplikacja pomagająca w duchowym przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej. 

Zawiera wszystkie modlitwy, które powinno znać dziecko przygotowujące się do I Komunii Św.: 
- Modlitwa Pańska 
- Pozdrowienie Anielskie 
- Skład Apostolski 
- Dziesięć przykazań Bożych 
- Przykazanie miłości 
- Pięć przykazań kościelnych 
- Sześć prawd wiary 
- Siedem Sakramentów Świętych 
- Akty cnót Boskich 
- Uczynki miłosierne 
- Ostateczne rzeczy człowieka 
- Trzy cnoty Boskie 
- Cztery cnoty główne 
- Dobre uczynki 
- Siedem grzechów głównych 
- Grzechy przeciw miłości bliźniego 
- Pięć warunków Sakramentu Pokuty 
- Różaniec 

Wszystkie modlitwy są dostępne w wersji audio.